SATÜRN SANTOR’LARIN BURCUNDA 2015-2017

SATÜRN YAY’DA 2015-2017

Satürn ; kanun ve yönetmelikleri, yaptırımları, engelleri , ambargoları, kısıtlamaları, kesintileri, üretimi, endüstriyi, yapı oluşturmayı, temel atmayı, kuralları ve toplulukları ilgilendiren düzenlemeleri , yasakları, tarım ve zamanı yöneten gezegendir. Satürn ağır hareket eden bir gezegen olduğu ve bir burçta yaklaşık 2,5 yıl kaldığı için hem bireysel hayatımızda  hem de global anlamda, insanların kolektif bilincinde güçlü etkilere ve yansımalara neden oluyor.

Satürn, 23 Aralık’ta Akrep burcundan çıkıp Yay burcuna geçiş yapacak. Yay astrolojide 9. Evin konularını temsil eden burç ve uluslararası ilişkileri , uzaklarla ticareti, yabancıları, hukuki konuları, yargıçları ve davaları, felsefe ve dini konuları, din adamlarını ve kurumlarını, politik fikirleri, hayat görüşünü, eğitimi, akademik kişileri, uzun yolculukları, basın ve medyayı, yayıncılığı ve yayıncılıkla ilgili kurumları, yazma ve konuşma özgürlüğünü sembolize eder.

Tüm bu konular çerçevesinde Satürn’ün Yay burcunda kaldığı süre boyunca yeni düzenlemelerin yapılacağını , kanunların çıkarılacağını, kısıtlamaların geleceğini ve özgürlüklerin yeniden tanımlanacağını  öngörebiliriz. Kolektif düzeyde bir çok yerleşik fikrin ve inancın değiştiğini , politik ve sosyolojik normların yeni kalıplara girdiğini, eski kısıtlamalara yeni özgürlükler geleceğini, var olan bir takım özgürlüklerin de kısıtlamalara uğrayacağını, kökleşmiş inançların yeni açılımlara ve bakış açısına kavuşacağını görebiliriz.

En başta Yay’ın temsil ettiği dini konuların, din adamlarının ve dini kurumların öne çıkacağı bu süreçte  toplumların bu konular üzerinde daha çok tartıştığını, inançların yönlendirdiği bakış açısının günlük hayata daha fazla girdiğini,  yaşamın anlamının ve insanın gerçek amacının ve toplumsal işlevinin daha fazla sorgulandığını, inançların kısıtlayıcı ve zorlayıcı etkilerinin öne çıktığını, global anlamda dinin ve inançların dogmatik normlarının tartışıldığını, ırkçı eğilimli söylemlerin karşısında demokratik düşüncelerin üzerine bol bol vurgu yapılacağını, baskıcı politik rejimlerin veya dini siyasete dahil etmenin sosyo-politik etkilerini gözlemleyeceğiz. Diyanet ve din adamları etkinliğini artıracak kurum ve kişilerden olacaktır. Halifelik bile tartışılabilir.

Eğitim ve eğitim kurumları daha fazla kontrol altına girecektir, eğitim sistemi belki daha akademik temelleri güçlü hale getirilebilir , akademik  eğitimin niteliğinin  sorgulandığını ve değişime uğrayacağını düşünebiliriz. Örneğin üniversitelere giriş daha zor hale gelebilir, eğitim dallarının sınıflandırılması değişebilir ve eğitim programları çeşitlendirilip mesleki olarak pratik uygulamalara daha fazla yer verilerek zenginleştirilebilir. Mesleki , ticari eğitim kurumlarının sayısı artabilir. Akademik titr ve akademik kariyer şartları zorlaşabilir.

Özgürlükler ve demokratik haklar için insanlar seslerini daha fazla duyuracaklardır. İnandıkları ve savundukları düşünceler için birlikte hareket etmek isteyebilirler. Özgür , bilimsel düşünce ile dogmatik düşünce arasında kutuplaşma derinleşerek toplumsal seviyede tartışılır hale gelebilir. YÖK gibi bir kurumun yapısı değişebilir. Tüm denetim kurumları bence değişecek.

Yay burcu aynı zamanda sembolünde yer alan elinde ok tutan Santor gibi, silahlı kuvvetleri, saldırı yeteneği olan birlikleri veya ordu formatında olmasa bile komando gibi  savaş yeteneği gelişmiş askerleri de temsil eder.  Yay imparatorluk ordularını veya diktatörlerin askeri güçlerini de temsil eder. Bu anlamda silahlı saldırı ve baskınların, büyük devletlerin oluşturduğu çekiç güç gibi vur kaç saldırıların veya çete mantığı ile hareket eden saldırı olaylarının bu dönemde artacağını düşünebiliriz. Uluslararası özgürlük ve haklar adına birleşmiş yapıların, bir arada hareket eden belli siyasi ve dini blokların oluşturduğu grupların bir amaç çerçevesinde savaş gücünü ortaya koyduğu durumlar mutlaka oluşacaktır.

Bu iki yıl Basın – Yayın kuruluşlarının kontrol edildiği, konuşma ve yazma özgürlüğünün tartışıldığı yıllar olacak ve taraflı basın, yalan haber vb gibi konularda kirli  çamaşırlar ortaya dökülecektir ve bir taraftan da basına ve medyaya yönelik bir çok yaptırım, düzenleme ve kısıtlama geleceğini tahmin etmek zor değil.

Yay etnik grupları, göçleri, yabancı halklarla ilişkileri temsil eder. Bu anlamda göçlerle ve göçmenlerle ilgili yeni düzenlemeler gelir. Göçlerin ülkeler için önemli bir konu olacağı kesin. Vize almak, pasaport işleri, seyahat ve yolculuklarda güvenlik, sınır ve gümrük kanunları değişerek daha keskin yaptırımlarla yeniden düzenlenecektir. Bu dönemde tekrar AB üyeliği için demokratikleşme düzenlemelerine geri dönebiliriz. Serbest Dolaşım hakkı ve vizelerin kaldırılması tartışılabilir ama yasaklar kalkar mı hiç sanmam, daha da sıkılaşabilir.

Satürn Yay’da kaldığı yıllarda ki konulara örnek vermek gerekirse;

-Matbaa’nın bulunduğu ve ilk toplu baskının yapıldığı yıllar olan 1455-56 yıllarında da Satürn Yay’da idi.

-  Yay’da politik ve toplumsal değişimlere neden olan olaylar gelişmiş. 1846 ‘da ilk Komünist Manifesto yayınlanmış, bu manifesto ile başlayan değişim neticesinde 1882 civarında Avrupa’da sosyalist partilerin kurulmasına gelinmiş, 1917 de Rus Devrimi gerçekleşmiş ve 1952 de ise Sovyetlerin 3. Dünya ülkelerine yayılması başlamıştır.

- 1956-1959 yılları arasında ki Dünya genelinde olaylara baktığım zaman, spor özellikle futbol ve basketbol alanında önemli isimler öne çıkmış, karşılaşmalar çok hareketli, tartışmalı ve ayaklanmalı geçmiş.

- BM ile orta doğuya atılan bombaların kullanımı ve kısıtlanması ile ilgili barış görüşmeleri yapılmış, nükleer silahların testlerinin yapılmasını durdurmak için girişimler yapılmış. İsrail’in  Mısır’ı işgaline son vermesi istenmiş.

- Pablo Neruda Buenos Aeros ‘ta görüşleri yüzünden tutuklanmış .

- Mısır’da kadın hakları örgütleri ortaya çıkmış, elektrikli bir çok araç ve gereç ev ortamına ve iş ortamına girmeye başlamış, otomatik saatler çıkmış.

- devrimci birlikler işgaller yapmış örneğin Kübalı birlikler Havana’yı ele geçirmiş.

- Rus uzay mekiği atmosfere girerken yanmış

- Avrupa Ortak Pazarı kurulmuş (uluslararası ticaret öne çıkıyor) .

- Onassis Olympic Hava Yollarını kurmuş

- 1985 te VH Video sistemleri çıkmış ve ilk internet domain sistemi kurulmuş, ilk cep telefonu araması Vodaphone tarafından yapılmış

-  dini mekanlara bombalı saldırılar yapılmış

-Madonna Like A Virgin albümü haftalarca listelerde kalmış

- Reagan Libya’ya ekonomik ambargo uygulamaya başlamış

-  Cerebral Palsy hastaları için spor organizasyonu yapılmış

- Challenger uzay mekiği patlayıp yok olmuş

- Dalai Lama Papa John II ile buluşmuş

-  California Üniversitesinde ilk olarak bir galaksinin doğumu gözlenmiş

- Çin ve Vietnam arasında sınır savaşları başlamış

- 7 büyük New York Mafya babası hapse yollanmış

-  Borsa bir inip bir çıkmaya başlamış kar ve zarar arasındaki oranlar açılmaya başlamış

- Ekvador’da 6.8 deprem

-  Vatikan tüp bebeğe karşı çıkmış.

Bu bilgiler ışığında benzer olayların tekrarını biz de görebileceğiz demektir. Yeni trendler, keşifler ve buluşlar ortaya çıkacaktır. Ulaşım ve haberleşmeyi değiştirecek bir takım gelişmeler olabilir.  Ünlü tutuklamalar, farklı dinlerden veya mezheplerden din adamlarının buluşması , uzay , astronomi ve kozmoloji ile ilgili haberler buluşlar öne çıkabilir.

Satürn Yay yazıları burada bitmeyecek. Yapacağı açıları ve genel anlamda hangi burçları nasıl etkileyeceğini de yazacağım.

imagesMZNL5YPKNaz Bayatlı

 

 

 

 

16 DERECE BALIK’TA DOLUNAY – 9 EYLÜL 2014

lılfBİRAZ HÜZÜN BİRAZ NEŞE HAYAT BÖYLE GEÇER İŞTE !

Balık burcunda gerçekleşecek bu dolunay, bu yazın 3. ve son Süper Dolunayı .

Bu Dolunay yoğun duygularla alakalı. Balık burcu gibi hisli, içli, bol sezgili, melankolik olmaya eğilimli, romantik ve kırılgan bir burçta Dolunay gerçekleştiğinde duygular, hisler, ruh halimiz ve sezgilerimiz bir okyanus boyutuna yükselir ve dalgalanmaya başlar.

Her dolunay bir farkındalık zamanıdır. Dolunayı kocaman aydınlık bir fenere benzetirseniz bu fener doğum haritanızda hangi eve yöneltilmişse o alan aydınlanır, konuları günlük yaşamınızda öne çıkar, o alanın konularına daha çok dikkat göstermeye , düşünmeye ve ilgilenmeye başlarsınız.

Balık-Başak aksında gerçekleşen dolunaylar  duygularla-mantık arasında bir çekişme yaratır,  belki konu görev ve sorumluluklarınızı nasıl yerine getirdiğinizle alakalıdır ve Demokles’ in kılıcı gibi tepenizde bekleyen ama sizin bir türlü yapmak istemediğiniz  kaçamaklarla ve bahanelerle kaçtığınız işleri temsil edebilir, karşılığını almak istediğiniz emek gerektiren işlerle- karşılık beklemeden yaptığınız işlerin farkındasınızdır, başkalarının da emeğinizin değerini bilmesini istersiniz,  duygularda romantik olmakla, düşüncelerde pragmatik olmak arasındaki farkı fark edersiniz ve ikisinin arasında dengeli bir geçiş yapmak için çaba gösterebilirsiniz,  hayallerinize sarılmakla , günlük gerçekleri göz ardı edip etmemek arasında duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.

Dolunay Kiron ile kavuşuyor, derin duygular, duygusal yaralar, geçmişten gelen, çocukluğunuza ait, anneyle olan duygusal paylaşım ve içerdiği deneyimler önem kazanıyor. Geçmişten gelen bir takım duyguları tekrar bilince çıkarmak, iyileştirmek şifa bulmak çok mümkün. Dolunay’a açı yapan Satürn bu duygusal temizliğin arınmanın yapılması ve duygusal travmaların olgunlaştırılarak dönüştürülmesi konusunda gerçekçi adımlar atmaya yardımcı olabilir. Terapi almak, regresyon yapmak, NLP yapmak, yoga, meditasyon, bio enerji çalışmaları  için harika bir süreç. Çevrenizde size destek olan kişiler var mı, hassasiyetlerinize ilgi gösteriliyor mu, annenizle yaralarınız, duygusal yaralarınız, çocukluk anılarınız, bağımlılıkla ilgili konular, kurban edildiğiniz durumlar, kendinizi aşırı feda ettiğiniz insanlar, duyguların yükü ile kendinizi kurban olarak görmek ve kendinize acımak bu dolunay süresince mümkün. Dolunay’ın etkileri bir çoğumuz için çoktan başladı bence.

Neptün’ün de Balık burcunda olması suyla, denizle daha çok haşır neşir olmayı getiriyor, rüyalar artıyor, nem perişan etti, depremler oldu (Neptün Yabasını yere vurunca mitolojik anlamda deprem olur muş)  ayaklarda ve vücutta ödem olabilir, melankolik ve yorgun tembel hissedebilirsiniz, alkol daha çok etkiler, kendi kendinize ilaç alımından uzak durunuz. Suyla ilgili kazalar gerçekleşebilir, eşyaları suya düşürmekten sakınınız.

KOÇ: Yorgun tembel ve kaçmaya hazır hissedebilir. Bir çok iş beklerken böyle bir ruh halinde olmak sinirinizi bozabilir. Boğa: Arkadaşlarla duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Romantik ve nostaljik konuşmalar. Kendinizden çok fedakarlık ettiğinizi birden fark edebilirsiniz. İKİZLER: iş hayatınızdaki yoğunluktan iç işlerinize ağırlık verememiş olabilirsiniz. İşinize kendinizi feda etmişsiniz. Biraz da özel hayatınıza eğilmek zorunluluğu hissediyor olabilirsiniz. YENGEÇ: uzaklara özlem, yolculuklar yapma arzusu, duygusal anlar yaratıcılığınızı harekete geçirecek düşünceler içinde olabilirsiniz, son bir gezi yapıp işlere dönmek mümkün. ASLAN: ortak çalışmalar da yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz işlerde hayalleriniz ve gerçekler birbirine uymayabilir, ailenize bazen mali anlamda kendinizden çok fedakarlık ettiğinizi düşünebilirsiniz. BAŞAK: evlilik ve ilişkiler alanı mercek altında romantik bir aşk yaşanıyor olabilir, ihtiyaçlarınızı ve duygularınızı ortaya dökmek gerekliliği hissedebilirsiniz tekrar kaybetmek aşırı fedakarlık etmek sizi yaralayacaktır duygularınızı açık edin TERAZİ: iş ve günlük hayatta biraz dağılmış olabilirsiniz. İşleri toparlamak tembellikten kurtulmak gerekecektir. Sağlığınıza özen gösterin ayaklar ödem ve sıvı alımına dikkat. AKREP: havada aşk var, sevgiliye, çocuklara, hobilere kendinizi adamış olabilirsiniz ve kişisel ifadenizi bulmak ve kendi gerçekliğinizi yaşamak için harika bir fırsat. YAY : Ev içinde duygusal durumlar yaşanabilir, ev ortamı dağınık, düzenden çıkmış ve bir takım eski ailevi konulara geri dönülmüş olabilir , toparlanmak zorunluluğu hissedeceksiniz OĞLAK: eğitimler iletişim kardeşler ve yakın akrabalarla görüşmeler duygu dolu anlayış gerektiren bir atmosferde olacaktır. Zihinsel faaliyetlerde kendinizi çok yormuş olabilirsiniz. KOVA: para konularında daha az romantik daha çok gerçekçi olmak gerekliliği ortada kendi yeteneklerinizi kullanarak oldukça yaratıcı çözümlerle kaynakları artırmaya yönelebilirsiniz. Hayallerin peşinden gitmek iyi olabilir. BALIK: ışıl ışıl parlamak için dış görünümünüzde bir takım değişimler yapmaya karar vermiş olabilirsiniz. Biraz duygulu hassas ve kırılgan bir hava yansıtıyor olabilirsiniz. İlişkilerde geçmiş yaralanmaları düşünmeyi bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya doğru adım atmalısınız.

Sevgilerimle,

Naz Bayatlı

1 2 3 43