top of page

SATÜRN KOVA BURCUNDA


SATÜRN KOVA BURÇLARA NELER GETİRECEK


22 MART 2020- 7 MART 2023


BÜYÜK ALT YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN & TEKNOLOJİK İCAT VE YENİLİKLERİN GELİŞİ


Satürn 1991-1994 yılları arasında en son Kova burcundaydı. Satürn, Oğlak burcundaki geçişini 22 Mart’ta sonlandırıyor, ancak Mayıs ortası geri harekete başlayıp , Temmuz başı tekrar Oğlağa geçecek ve Aralık ortası bu sefer çıkmamak üzere Kova’ya dönecek ve 2023 e kadar bu burçta kalacak. Satürn gerileme hareketi 11 Mayıs- 29 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu dönemde yeni iş kurmak veya dayanıklı uzun süreli işler için pek kısmetli olmayacaktır. Bu geri hareket dönemini eldeki işleri veya konuları yeniden yapılandırmak, tedbirli ve istikrarlı olarak güvenli kılmak için kullanabilirsiniz.


Dolayısıyla, 1991-1994 yılları arasında doğanlar Satürn Döngülerini yaşıyor olacaklar. Hayatlarında gerek kariyer konuları gerekse evlilik ve aile kurma kararları ebeveynlik konuları ön planda olacak. Kendileri için gelecek 14 yıl boyunca hayatlarında etkili olacak kararları alıyor olacaklar.


Diğer taraftan, haritasında Satürn Aslan burcunda olanlar 2005-2007 arası doğanlar, 3 yıl içinde değişik zamanlarda Satürn Kova’dan karşıtlık alacaklar, hayatlarında ikilemler ortaya çıkabilir ve karar almakta zorlandıkları ikircikli durumlar yaşayabilirler, zihinlerinde birkaç konu onları meşgul ederken hangi koşulun kendileri için daha iyi olduğuna karar vermeye çalışacaklar ve neyi seçmeleri gerektiğini bilemeyecekler. Prestij mi kazanayım,kendimi mi öne çıkarayım yoksa akılcı rasyonel bilimsel mi kalayım, saygınlık mı popülerlik mi veya bilgi ve deneyimden davranmak mı yoksa popüler kültüre hitap etmek mi vb gibi konularda ikilemde kalabilirler. Bu durumu özellikle 22 Mart’ta Satürn Kovaya geçince, 2005 Eylül, 2005 Temmuz& Ağustos ve Nisan 2006 yılında doğanlar daha fazla hissedebilir. 1991 doğumlu olanların da, Şubat-Mart-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım- Aralık doğumluları aynı etki altında olacak.


Satürn en son Kova burcundayken ortaya çıkan gelişimlerden iki örnek Hubble teleskopu ve IBM Think Pad gibi teknolojik gelişmeleri verebiliriz. Kova aynı zamanda demokrasi insan hakları eşitlik gibi konuları da içerir, bu anlamda gerçekleşen iki örnek için Sovyetler birliğinin dağılma sürecine girmesini ve Taiwan’da ilk özgür seçimlerin yapılmasını verebiliriz. Dolayısıyla 90’ lı yılların başında böyle hem teknolojik hem özgürlüklerle ilgili değişimler yaşandı.

Satürn’ün Kova burcundan geçeceği 2020-2023 yılları arasında da benzer yapısal değişiklikler, teknolojik ,sosyolojik toplumsal, bilimsel değişimlere, yeniliklere ,icatlara ve orijinal buluşlara şahit olduğumuz yıllar göreceğimizi öngörebiliriz.


Kova burcunun sembolize ettiği hava enerjisi toplumları ve halkları ilgilendiren birçok yeniliğe işaret eder ; hepimizi birbirimize bağlayan iletişim, haberleşme ve sosyal ağlar, internet ve dijital teknolojiler değişimlerden geçebilir ve yenilikler hayatımıza girebilir. Havacılık, hava yolculukları, bu yolculuklara dair araçlar ve teknolojiler ile ilgili ve uzay çalışmaları gibi alanlarda değişiklikler getirecek yenilikler yer alabilir. İnsanlıkla ilgili; ister fikirsel, ister politik konularda olsun yeni trendlere, yeni bakış açılarına, eklektik düşünceye yol açacak gelişmeleri hayatımıza girecek. Bir bakacağız ki toplumun, insan topluluklarının iyiliği sağlığı refahı için bir çok konuda fikirlerini daha rahatça özgürce ve sesini geniş kitlelere duyurabileceği platformlar meydana çıkmış. Sınırların belki bu anlamda kalkacağı her milletten insanın daha fazla bir biri ile bağlantıda kalacağı ağlar yaratılabilir.


Satürn Kova, geçtiğimiz 3 yıldır yaşadığımız Satürn Oğlağın ağır maddi, materyalist, kurumsal yapıları değiştiren, sınırlarla , kısıtlarla ve sorumluluklarla yüklü ve bizi zorlayan karamsarlaştıran etkisini değiştiren ve yaşadığımız kesif yorgun havayı değiştiren yenileyen taze bir rüzgar getirecek. Bu temalarda yeni kaynak ve mecraları önümüze açacak gelişmeler göreceğiz. Uzay Yolu belki hayal olmaktan çıkacak, bilim kurgu dediğimiz unsurlar bir gerçeklik olmaya başlayacak. Uzaylılar ve uzayla ilgili konular uçuk eksantrik olarak kabul ettiğimiz bakış açıları ve fantezi karakter meraklılarının ilgi alanı olan konular artık marjinal olmaktan çıkarak kitlelere hitap etmeye başlayacak. Marjinallik belki yeni bir trend olacak. Herkes bireysel gerçek renklerini ortaya koyacak ve kendini zincirlerinden özgürleştirecek. Başkalaşım kaçınılmaz hele Uranüs ile kontakt kuracağı için eski köye yeni adetler gelecek. Paranın kullanımı ve bankacılığın yöntemleri değişebilir. Dijital para devrine yavaştan geçiş yapacağız zaten bitcoin ve Q code uygulamaları gibi birçok teknoloji daha yenilikçi uygulamalarla gelişim gösterebilir kim bilir!

Satürn Kova’ya geçer geçmez Uranüs ile kare açı yapmaya başlayacak. Bahar ve yaz başı bu karenin etkisini ilk elden hissetmeye başlayacağız. Daha sonra Şubat 2021 den itibaren tekrar bu kare açısı hayatımıza etki etmeye başlayacak. Satürn kare etkisi ile Uranüs’ün Boğa da kalıpları alışkanlıkları kıran para ve diğer metalara yönelik bakış açımızı ve ihtiyaçlarımızı değiştirecek trendlere doğru bizi taşıyacak ayak seslerini duyacağız. Bu kare ile sınırlarımızı ve bunları yaratan kalıplarımızı sorgulamaya başlayacağız. Konfor alanlarımızı değiştirip yeni bir yaşam formuna geçmek için istekli olacağız. Fikirlerimiz sabit tutum ve davranışlarımız ve hayat ideallerimiz prensiplerimiz bir değişim geçirmeden bu kare tamamlanmayacak. Yerleşik düzenimizi sorgulayacağız ve daha özgür bağımsız zincirlerimizden serbest kalmak için atılım yapmak isteyeceğiz. Özgürleşmek bizi geride tutan kısıtlardan kurtulup daha bireysel daha bize göre kişisel ihtiyaçlarımıza uygun çözümler bulmak adına yapılacak.


Haberleşme ve iletişim mecraları oldukça önemli olacak. İnsanlar daha fazla birbirine ulaşacak ve bilgi çok daha hızlı ve kapsamlı yayılacak evden çalışma yaygınlaşabilir internet ortamında yapabileceklerimizin skalası artacak. Baksanıza Corona zamanı evden çıkmadan birçok işimizi evden yapabildik aslında. Alışverişten tutun görüşmelere kadar gayet kolay hallettik. Gerçek haber bilgi kirlenmemiş doğru kaynaktan gelen bilgi bizim için her zamankinden daha önemli olacak. Elbette Satürn hangi burçta olursa olsun belli bir takım kısıtlamaları da sembolize eder. Bu bağlamda, sosyal iletişim haberleşme ve iletişim mecraları daha fazla kişiselleşmesinin yanı sıra daha sıkı kontrol edilmesi gereken teknolojiler de hayatımıza girebilir. Kişisel verilerimizi korumak bir o kadar önemli bir konu olacaktır. Ayrıca robotlar, hayatın her alanına devrimsel bir giriş yapmak üzere gelişim gösterebilir.


İlginç çılgın yıllara giriş yapıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi bakalım burçlar için ne gibi etkiler bizleri bekliyor.


BURÇLARA GÖRE SATÜRN KOVA GEÇİŞİ


KOÇ : Satürn sosyal hayatınızı oldukça canlandıracak. Burcunuza hava elementinden olumlu açı yapması nedeniyle her şeyden evvel Satürn’ün yeniden yapılandıran ayakları yere sağlam basmanıza yardımcı olan sağlamlaştırıcı etkisi size destek veriyor olacak. Kova yaratıcı orijinal ve dahiyane fikirleri sembolize eder bu süreçte siz de Kova’nın bu zihinsel gücünü yanınızda hissedeceksiniz. Yeni trendleri, topluluklarla aynı ideali ve düşünceyi paylaştığınız gruplarla daha fazla haşır neşir olacaksınız. Belli bir amaç doğrultusunda insanların bir araya gelip düşüncelerini paylaştığı platformlarda yer alabilirsiniz, ayrıca bu tip faaliyetler size mesleki olarak ta fayda sağlayabilir. Bir çok gelecek projesi için adım atabilir, yeni fikirler üretebilirsiniz, internet teknolojilerine daha fazla önem verebilirsiniz veya modern yenilikçi bir bakış açısıyla hazırladığınız sunumlar çalışmalar eğitim veya bilgi paylaşımları ile öne çıkabilirsiniz. Online veya dijital platformlarda daha rahat çalışabilir, iş görebilir veya iletişim kurabilirsiniz. Bu geçiş süresince kurduğunuz arkadaşlıklar da sizin için oldukça önemli olacak. Satürn bu noktada sizin için biraz daha kontrollü ilerlediğiniz bir sürece işaret edebilir. Daha fazla arkadaş seçebilirsiniz, kimlerle arkadaşlık edeceğinize, kimlerle etmeyeceğinize dair daha net kararlar alabileceksiniz. Arkadaşlarınızın entelektüel olması, rasyonel ve objektif bir bakış açısına sahip olmalarını ve bir gerçekçi gelecek planına veya idealine sahip olmalarını isteyeceksiniz. Bu tanıma uyan kişileri hayatınızda tutmak isteyeceksiniz. Bu arada karşınıza birçok mistik, okült, astroloji, enerji sistemleri , doğu felsefeleri ve metafizik öğretileri ile haşır neşir olan kişiler gruplar çıkabilir. Bu bilgilerle kendinizi geliştirmeyi her zamankinden daha çok benimseyebilirsiniz. Sizin için mesleki anlamda sizi destekleyecek ve geliştirecek kişilerle görüşmek ve daha fazla bir arada olmak önem kazanabilir. Arkadaşlarla iş yapmak gelecek projeleri üretmek isteyebilirsiniz. İdeallerinizi gerçekleştirmek ve geleceğinizi şekillendirecek bir yaşam biçimine geçiş yapmak için bu 3 yıl oldukça belirleyici olacak. Hayatınıza yeni bir amaç, yaşam planı ve gelecek umudu ekleyeceğiniz size iyi gelecek yıllara giriş yapmaktasınız.


BOĞA: Satürn kariyer hayatınızı canlandıracak ve size iş ve kariyer yaşamınız için yepyeni bir yapılanma getirecek. Boğalar 2019 Mart ayından itibaren burçlarına Uranüs gezegeninin geçişi ile zaten değişmeye kalıplarını kırmaya ve özgürleşmeye başladılar. İlişkilerde ve hayata bakış açılarında daha bağımsız özgür deneysel ve yenilikçi olmak adına değişim geçirmekteler. Bu defa Satürn’ün kariyer alanlarına yerleşmesi ile birlikte, Mart sonundan itibaren Temmuz başına kadar Satürn- Uranüs karesi yer alacağından, kendinizi kariyer alanında gelişim mücadelesi verirken görebilirsiniz. Bu yıllarda kariyerinizle ilgili kendinizi bir üst seviyeye çıkaracak deneyimlere açık olacaksınız. Uzmanlık elde etmek terfi etmek veya bilginizi becerinizi ortaya döküp kendinizi ispat etmek için çaba harcayacaksınız. İçinde bulunduğunuz mesleki alanda söz sahibi olmak ve yaptığınız işle tanınmak takdir görmek onaylanmak prestij kazanmak ve statü elde etmek için neler yapabilirsiniz bunları düşüneceksiniz. Haritanızda eğer hava elementi ağırlıklı burçlarda yer alan gezegenler varsa özellikle İkizler Kova ve Terazi daha da güçlü bir biçimde bu etkileri hissedebilirsiniz. Bu yıllar içinde Boğalar kendilerine iş kurabilir, iş değişikliği yapabilir ve uzmanlıklarını daha rahat sergilediği işlere geçebilir terfi edebilir veya emekli olmak isteyen Boğalar emekliliklerini isteyebilirler. Diğer yandan, anne ile uğraşmak onların sağlığını düşünmek ailenin iyiliği sağlığı için karar almak durumunda hisseden Boğalar da olacaktır. Kendi çocuk sahibi olup yuva kurmak ve ebeveyn olma rolü üstlenmek için olası yıllardasınız.


İKİZLER : Satürn size 3 yıl boyunca destek veriyor olacak. Satürn’ün sembolize ettiği ayaklarını yere sağlam basmak, somutlaştırmak, kök salmak, yeniden yapılanmak ve kariyerde başarı elde etmek konularında size destek veriyor olacak. Hayat amacınızı sorguladığınız günlere giriş yapıyorsunuz. Sizin için daha iyi bir yaşam sağlayacak, size doğru ve gerçekçi gelen bir hayat amacı ile yola devam etmek isteyeceksiniz. Hayat amacınızı bulmak ve yaşamınızı daha anlamlı kılmak için yaşam planınızı sorgulayabilir ve kendinize daha iyi gelen bir tarz düşünce ve bakış ile geleceğinizi inşa etmek üzere çaba sarf edebilirsiniz. Zihninizi geliştireceğiniz, entelektüel değerinizi artıracağınız, yolculuklar, akademik çalışmalar, yabancı ülkeler ve kültürlerle haşır- neşir olarak ilerleyeceğiniz bir sürece giriş yapmaktasınız. Yazmak, anlatmak, okumak, eğitimler, bilgi paylaşımı reklam & promosyon, kampanyalar, toplulukların dikkatini çekecek konular ile ilgilenebilirsiniz. Yaptığınız yaratıcı orijinal zihinsel çalışmalarla ödül alacaksınız insanlar sizi beğenecek ve fikirlerinize onay verecek. Diğer yandan bu geçiş size devletle veya resmi kurumlarla iş yapıyorsanız veya yapmanız gereken bir takım işler varsa ilk başta zorluklar çıkarır gibi dursa da aslında sonradan işler yoluna girecek ve bekleme dönemlerinin size kendinizi rektifiye etmek için fırsat sunduğunu göreceksiniz. Basın yayın tanıtımlar kitaplar baskılı işler sinema TV radyo, web siteleri ve internet yayınları gazetecilik ve genel olarak habercilik konularında ilerleme kaydetmek için şansınız var. Akademik konular ve yüksek eğitim konusunda tamamlamak istediğiniz eksik kalıp ta başarmak için yeniden denemek istediğiniz konular varsa bunlarla ilgili gelişme kaydedebilirsiniz.


YENGEÇ: Satürn sizi maddi konularda, ticaretle, yatırımlarla, krediler, borçlar ve ödenmesi gereken paralarla ilgili olarak derleyecek ve toparlayacak. Maddi konularda, ödemeler dengenizi sağlama almak adına, Satürn size ayağınızı yorganınıza göre uzatmak gerekliliğini hatırlatacak. Paranızı daha fazla korumaya, yatırım yapmaya ve biriktirmeye yönelik bir bakış açısıyla hareket etmek isteyeceksiniz. Vergi sigorta tazminat işleri ile ilgili temalar söz konusu olabilir. Ödemek zorunda olacağınız bir takım giderler sizi yorabilir. Aile ile para paylaşımı bu dönemde zorlanabileceğiniz bir diğer konu olabilir ki, aileye bakmak, ihtiyaçlarını karşılamak, ödenmesi gereken meblağların artması sizi zorlayabilir. Diğer yandan, bu alan yatırımların, ticari fikirlerin ve iş ortakları ile ortak bütçenin evidir. Bazı Yengeçler belki bir ortakla aralarına mesafe koyabilirler, işleri ayırabilirler. Bazı Yengeçler işlerini büyütmek için ortaklık yapmak gerekliliği hissedebilirler. Eşin veya ortağın parasını, miras işlerini sembolize eden bu alanda Satürn geçişi bu yıl özellikle sizi strese sokacak zamanlar olabileceğine işaret ediyor. Aileden gelen bir mirasın paylaşımı, maddi paylaşımı yapılmak üzere satılabilir veya o alandaki krizleri çözmek için adım atılabilir. Seneye bu durum nispeten çok daha düzelecek ve sizi maddi anlamda daha rahat bir süreç bekliyor zira şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter bu alana geçiş yaparak sizi korumaya başlayacak. Bu 3 yıllık süreçte, aynı zamanda mistik konularla da ilgilenebilirsiniz. Okült , metafizik, psikolojik, holistik vb konular, astroloji gibi alanlar ilginizi çekebilir. Bu tür öğretilerle haşır neşir olabilirsiniz. İlgili olanlar hatta bu konulardan gelir elde etmeye başlayabilirler. Bu alan aynı zamanda korkuları , fobileri, kendi bedeninize ve ruhunuza koyduğumuz kısıtlamaları daha rasyonel bir bakış açısıyla ele alıp korkuların üstüne çıkabileceğinizi de gösterir. Belki çok kolay olmayacaktır ama en azından size korkularınızı dönüştürmek adına bir farkındalık ve deneyim kazandıracaktır.


ASLAN: Satürn evlilik, iş ortaklıkları ve kariyer konularında deneyim kazanacağınız bir döneme girdiğinize işaret ediyor. Bu süreçte bekarlar evlilik kararı alabilir, evli olanlar anne baba olmaya karar verebilir, evliliği kötü gidenler varsa ayrılık kararı alabilir. Elbette tüm bu bahsettiğim konular geneldir ve şahsi haritalara bakılmadan illa bu olacak diye bir öngörü yapılmamalıdır. Yazdıklarım genel geçer sembolizmdir, bunu özellikle belirtmek isterim. Kimseye gereksiz korku endişe yüklemek isteyen bir astrolog değilim. Satürn bir burca 28 yılda bir uğradığı için açıkçası bekar Aslanlar için bu süreç iyi bir evlenme fırsatı yaratıyor, yıl sonunda bir de Jüpiter Kova burcuna geçeceği için bu konudaki şans ve fırsatlarınız oldukça artış gösteriyor olacak. Satürn yıl sonuna kadar size evlilikle ilgili veya uzun süreli ilişkilerle ilgili bir temel atma çabası getirecektir. İlişkilerde ne kadar sorumlulukla davrandığınız, ne kadar sağlam adımlar attığınızla ilgili size bir farkındalık getirecektir. Satürn böyle bir temel alanda sizlere evliliği sağlam temellere oturtmak ,aile ,ebeveyn, eş olmanın gerekliliklerini yerine getirmeniz için deneyim kazandıracaktır. Kariyer konularında da sizi iş ortaklıkları ile destekleyecek açılımlar elde edebilirsiniz. Kariyerinizi yukarı çekecek ortak çalışmalar yapma imkanı kazanacaksınız bunu özellikle Aralık ayından itibaren beklemeniz veya hayata geçirmek için eyleme geçmeniz daha olumlu olacaktır. Bu dönemde karşınızdaki kişileri daha fazla ciddiye almak , ilişkilerde bireysel yanlarınızı yaşamayı ve kabul ettirmeyi öğrenmek, karşılıklı sınırları belirlemeyi ve bu sınırları kısıtlamak için değil kendi alanınızda özgür kalabilmek için yapmayı deneyimleyeceksiniz.


BAŞAK : Satürn 3 yıl boyunca iş ve çalışma konularında size yeni deneyimler sunacak. Her şeyden evvel çalışma hayatınızı derlemek ve toparlamak adına neler yapabileceğinizi düşüneceksiniz. Bu süreçte işinizin çalışma koşulları sizi yoruyor olabilir, yeni düzenlemeler yapmak, alt yapıyı düzeltmek veya yeniden yapılandırmak gibi mecburiyetler ortaya çıkabilir. Çalışma arkadaşları ile daha gerçekçi bir iletişimle, hakları koruyan eşitlik getiren düzenlemelerle iş yerinizin çalışma ortamını daha iyiye götürmek için işe yarayacak bir dönemde olacaksınız. Bazı Başaklar iş değiştirmek isteyebilirler, bazı Başaklar iş yerinde daha başarılı olmak için hırslı davranacaklar. Başarıyı yakalamak uzmanlaşmak sözünüzün dinlenmesi ve emeğinizin karşılığını almak isteyeceksiniz. Tecrübe ve deneyim oldukça önemli olacak siz de bu konuda kendinizi sağlama alacak adımları atabileceksiniz. Belki yeni eğitimler alarak işteki yerinizi sağlamlaştıracaksınız. Diğer yandan, Satürn bu alanda kişinin fiziksel olarak kendine bakması gerekliliğini güçlü bir biçimde vurgular. Bedeninize bakmalısınız. Yeterli egzersiz ve doğru beslenme ile bünyenizi güçlendirmelisiniz. Kemikler, dizler, iskelet, dişler ve cilt alanında bakımlarınızı yapmalısınız. Kova aynı zamanda damar hastalıkları ayak bilekleri varis vb gibi konuları da sembolize ettiği için eğer buna benzer arazlarınız varsa tedbirli davranmalıdır. Satürn bu alanda genelde kişilere sıkı çalışma işte yorulma ve sorumlulukların artması yükünü getirir. İş yerleri için kısıtlamaların olabileceği bir zamana da işaret edeceği için belki kendinizi güvenceye alacak çalışma fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Yıl sonunda bu alana şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter geleceği için bu anlamda yıl sonundan itibaren bir yıl oldukça şanslı olacaksınız.


TERAZİ: Satürn 3 yıl boyunca aşk, romantizm alanınıza yerleşiyor. Aşk ilişkiler ve flört alanında daha fazla tecrübe kazanacağınız bir sürece giriş yapmaktasınız. İlişkiler ciddileşecek ve temeli sağlam atabileceğiniz bir ilişkiye doğru ilerlemek mümkün. Hayatınıza yeni girecek bir kişi varsa bu kişi ile daha uzun vadeli bir birliktelik kurmanın yollarını bulacaksınız. Kişi bu geçişle genellikle kendinin ilişkilerdeki tutumunu daha net ve gerçekçi bir biçimde görmeye başlar. Karşısındaki kişiyi oldukça gerçekçi bakan gözlerle görmeye başlar. Bu anlamda aynı zamanda romantizmin evi sayılan bu alanda Satürn kuru bir romantizm getirebilir. Romantik olmak yerine karşınızdaki kişi ile kafaca anlaşmayı arkadaşlığın öncelikle önemli olduğu sınırlarınızı belirleyerek her iki tarafında birbirine özgürlük alanları bıraktığı eşitlikçi özgürlükçe ama oldukça aklı başında bir ilişki kalıbı yerleştirmeyi deneyimleyebilirsiniz. Çocuk sahibi olan Teraziler bu süreçte çocuklarının yeteneklerini geliştirmek onların geleceklerini planlamak için değer verecekleri bir hobi yaratıcı çalışma veya bir gelecek projesi için plan yapabilirler. Kendiniz için de hobilerin işe dönüşebileceği bir zaman olacaktır. Yaratıcı yanınızı harekete geçirecek orijinal fikirlerle dolu olabilirsiniz. Sosyal ağlar, internet teknolojileri, sanat ve kültürel konular ilginizi çekecek ve bu konuda değişik yaratıcı bir bakış açısıyla üretken olabilirsiniz. Size yeni ufuklar açacak sıra dışı kişilerle karşılaşabilir ve birlikte iş planları yapabilirsiniz.


AKREP: Satürn 3 yıllık dönemde ev aile ve özel hayatınızı sembolize eden alanda yer alacak. Ev yaşamınızı sizin için yeniden derleyecek ve toparlayacak. Yaşadığınız alanda nasıl daha mutlu huzurlu ve düzenli olabileceğinizi düşüneceğiniz bir süreçte olacaksınız. Ailenizle, eşinizle, çocuklarınızla bir alanda yaşamanın sorumluluklarını daha fazla ciddiye alacaksınız. Aile içinde daha fazla otorite olmak söz sahibi olmak mümkün. Ebeveynlerinizin ya da aile büyüklerinizin sağlık ,bakım, maddi manevi konularıyla daha fazla ilgilenmek mümkün. Ev konusunda kendinize daha iyi bir yaşam alanı yaratmak için çaba sarf edebilirsiniz. Bazı Akrepler bu dönemde ev sahibi olmak için adım atabilirler. Emlak yatırımlarınız söz konusu olabilir. Evden çalışmak isteyen Akrepler için bu dönem verimli olabilir. Online veya internet teknolojileri ile haşır neşir olduğunuz çalışmalar içinde olabilirsiniz. Bilgisayarlar veya teknolojik konularla ilgili işler yapabilirsiniz. Evdeki teknolojik sistemleri yenileyebilirsiniz. Ev kurmak bir arada yaşamak evlenmek veya çocuk sahibi olmak isteyen Akrepler için özellikle 2022 yılı bunu hayata geçirmek için çok uygun bir zaman olarak görülmekte.


YAY: Satürn 3 yıl boyunca size eğitimler, kurslar, zihinsel faaliyetler, geziler ve yakın çevre ilişkilerinde daha uzman ve profesyonel olmak için deney kazandıracak. Kova gibi zihni geliştirmeyi, bilgi edinmeyi ve bilgi paylaşımını sembolize eden bir burcun ve yönetici gezegeninin, yine eğitimle öğrenimle zihinle alakalı bir evde yer alması oldukça avantalı bir durum. Bu süreçte kendinizi hem eğitsel hem zihinsel bakımdan oldukça geliştirebileceğiniz yıllarda olacaksınız. Eğitimler alabilirsiniz, eğitimler verebilirsiniz. Yaratıcı zihinsel projelerin içinde yer alabilirsiniz. Kurs ve okullar, hatta sınavlar hayatınızın önemli bir parçası olabilir. Bir konuda uzmanlık kazanmak için atılım yaptığınız yıllarda olacaksınız. İletişim becerilerinizi de geliştireceksiniz. Sosyal mecralar ve ağlarda aktif olup kendinizi ifade etmek, yazmak anlatmak planlamak önem kazanacak. Kardeşler ve yakın çevre ile iletişiminizde ayrıca önem kazanıyor. Yakın kişilerle nasıl bir iletişim kurduğunuzla ilgili farkındalık yakalayıp deneyim elde edeceksiniz. Yakın çevrenizden bazı kişileri çıkarıp bazılarıyla daha yakın ve dostane ilişkiler kurmanın zeminini hazırlayacaksınız. Araç ve gereçleri doğru verimli kullanmak buna yönelik yetenekleri geliştirmek için fırsatınız var. Taşınmak yer değiştirmek, şube veya şehir değiştirmek gibi değişimlerde yaşamınıza gelebilir.


OĞLAK: Satürn burcunuzun yönetici gezegeni olarak son 3 yıldır burcunuzdan geçtiği ve sizi hayli zorladığı temaları artık geride bırakıyorsunuz. Maddi kaynaklarınızı sembolize eden alana geçecek olan Satürn önümüzdeki 3 yıl size kazançlar ve gelirleriniz ile ilgili farkındalıklar sağlayacak. Her şeyden evvel, kendinizi yaptığınız iş ve kaynaklarınızı verimli kılma konusunda daha ciddi, profesyonel ve işinde uzman bir bakış açısıyla değerlendirmenize fırsat verecek. Maddi konularda daha akılcı ve tedbirli davranmanız söz konusu, bu bakış açısıyla paranızı yatırımlarla güvene almak isteyebilirsiniz. Kendinize de yatırım yapacağınızı düşünebiliriz. Bilgi edinmek, eğitimler, teknolojik konular, sosyal mecralarda kendinizi tanıtmak, sosyal ağlar içerisine girmek ve bu alanlardan para kazanabileceğiniz işlerle uğraşmak size fırsatlar getirecektir. Satürn bu alanda geçiş yaparken tecrübeleriniz size kazanç da getirecektir. Uzmanlığınıza baş vurmak istenilen durumlar ortaya çıkabilir. Aile ve eşle para paylaşımında, ortak işlerden gelen gelirlerde bu dönemde artış olabilir, özellikle yıl sonunda şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter Kova burcuna geçtiğinde nakit akışınızda artış olabilir. Yeni mecralara açılıp gelirinizi artırmak için istekli olabilirsiniz. Bu yıl parayı sağlam tutmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak vergi sigorta ve mecburi ödeme yükümlülüklerinizi yerine getirmek konusunda ciddiyetle davranacaksınız.


KOVA: Satürn 3 yıl boyunca burcunuzda geçiş yapmaya başlayacak. Hayatınızın gelecek 14 yılı ile ilgili yeni başlangıçlar yapmak üzere çıkış rampasında durmaktasınız. Geçtiğimiz son 3 yıldır burcunuzun yönetici gezegeni olan Satürn’ün zor bir alandan geçişini deneyimlediniz. İş ve kariyer konularında sıkı çalıştınız ancak yoruldunuz ve kendinizi daha fazla problemleri stresli durumları çözmeye odakladınız. Şimdi artık Satürn’ün burcunuza yerleşmesi ile birlikte yeni bir ivmeyle hayatınızda değişimler yapabileceksiniz. Her şeyden önce, daha özgür, bireysel ve akılcı olacaksınız. Ne istediğinizi ne istemediğinizi net görerek gerçekçi bir biçimde geleceğinizi planlamak isteyeceksiniz. İlişkiler, sosyal bağlar, evlilik ve partnerle yaşadığınız ilişkiyi rektifiye etmek için çaba gösterebilirsiniz. Daha fazla kendinize odaklı olacaksınız. Dış dünyadaki hedeflerinize hırsla ciddiyetle ve profesyonelce yaklaşabilirsiniz. Daha çok insanla bir arada olmak yerine seçtiğiniz insanlarla olmak isteyeceksiniz. Size kafaca, dünya görüşü ve hayat amacı bakımından uyum sağlayan kişilerle ve işlerle meşgul olmak daha iyi gelecek. Kendi kurallarınızı koymak sınırları belirlemek ve bireysel niteliklerinizi ortaya koymak bu transitin kazanımlarından olacak. İlişkileriniz ve kariyeriniz bu tutumunuz ile yeniden yapılanacak ve size duyulan saygı artacak, prestij kazanacaksınız. Satürn burcunuza geçince elbette sağlık konuları da ön planda olacaktır. Kemikler, iskelet yapısı, dişler, dizler, cilt ve saçlar, ayak bilekleri ve dolaşım sisteminizi güçlü tutmak için özen göstermelisiniz. Bedeni esnek tutmak her zamankinden daha önemli. Teknolojik konular, yeni keşifler ve icatlar, online ve internet konuları, sosyal ağlar ve buna benzer mecralar, ekip çalışmaları ve toplumsal konular ilginizi çekecek ve bu alanlarda kendinizi geliştirerek yeni hayat hedefleri edineceksiniz.


BALIK: Satürn 3 yıl boyunca bilinç altınızı sembolize eden alanda geçiş yapacak. Bu süreç en kolay transittir diyemeyeceğim çünkü kişiyi biraz izole eden eve bağlayan veya bir alanda uzun süre kalmasına yol açan kısıtlar getirebiliyor. Kişinin elinde olmayan sebeplerden ötürü odak noktası bir alanda sabitleniyor. Bu durum iş ve çalışma koşullarından kaynaklanabilir, bu eğer sizin özel çalışma alanınızda istekli olarak tercih ettiğiniz bir durumsa ne ala, yoksa ya çalışma saatleri uzun ve yorucu oluyor ya da istediğiniz kadar rahat özgür ve verimli çalışmakta zorlanıyorsunuz. Diğer yandan, kişi bu süreçte içsel dünyasını çok daha iyi keşfetmeye başlıyor. Sizi yoran, geride tutan, üzerinizde stres yaratan durumlara karşı bağışıklık kazanıyorsunuz ve akışta kalmaya başlıyorsunuz ve kabule geçmeyi deneyimliyorsunuz. Aslında Satürn büyük bir öğretmendir ve bize kendi gerçekliğimizle yüzleşme fırsatı verir. Bu anlamda kendinizi zor durumlarda daha güçlü kılacak ruh gücünü elde etmeye başlıyorsunuz. Spiritüel ve manevi konulara eğilmek istiyorsunuz. Ruh ve beden bütünlüğünü sağlayacak disiplinlere veya öğretilere ilgi duymaya başlıyorsunuz. Bu işten ayrılmak ve kendi işini yapmak evden çalışmak isteyen insanlar içinde uygun bir süreç olacak. Yarı zamanlı işler de yapılabilir. Kolektif bilince hizmet eden, yardımlaşmayı ve şifa sağlamayı öğrendiğiniz bir sürece hoş geldin diyebilirsiniz. Zorlukları olsa da büyük bir ruhsal kazanım ve farkındalık geliştirme zamanındasınız. Bu sürecin sonunda bir bakacaksınız ki oldukça güçlenmiş ve kendi başınızın çaresine bakabileceğinizi görerek kendinize güveniniz artmış.


Naz Bayatlı


2.043 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page