top of page

SATÜRN KOVA BURCUNDA


SATÜRN KOVA BURÇLARA NELER GETİRECEK


22 MART 2020- 7 MART 2023


BÜYÜK ALT YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN & TEKNOLOJİK İCAT VE YENİLİKLERİN GELİŞİ


Satürn 1991-1994 yılları arasında en son Kova burcundaydı. Satürn, Oğlak burcundaki geçişini 22 Mart’ta sonlandırıyor, ancak Mayıs ortası geri harekete başlayıp , Temmuz başı tekrar Oğlağa geçecek ve Aralık ortası bu sefer çıkmamak üzere Kova’ya dönecek ve 2023 e kadar bu burçta kalacak. Satürn gerileme hareketi 11 Mayıs- 29 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu dönemde yeni iş kurmak veya dayanıklı uzun süreli işler için pek kısmetli olmayacaktır. Bu geri hareket dönemini eldeki işleri veya konuları yeniden yapılandırmak, tedbirli ve istikrarlı olarak güvenli kılmak için kullanabilirsiniz.


Dolayısıyla, 1991-1994 yılları arasında doğanlar Satürn Döngülerini yaşıyor olacaklar. Hayatlarında gerek kariyer konuları gerekse evlilik ve aile kurma kararları ebeveynlik konuları ön planda olacak. Kendileri için gelecek 14 yıl boyunca hayatlarında etkili olacak kararları alıyor olacaklar.


Diğer taraftan, haritasında Satürn Aslan burcunda olanlar 2005-2007 arası doğanlar, 3 yıl içinde değişik zamanlarda Satürn Kova’dan karşıtlık alacaklar, hayatlarında ikilemler ortaya çıkabilir ve karar almakta zorlandıkları ikircikli durumlar yaşayabilirler, zihinlerinde birkaç konu onları meşgul ederken hangi koşulun kendileri için daha iyi olduğuna karar vermeye çalışacaklar ve neyi seçmeleri gerektiğini bilemeyecekler. Prestij mi kazanayım,kendimi mi öne çıkarayım yoksa akılcı rasyonel bilimsel mi kalayım, saygınlık mı popülerlik mi veya bilgi ve deneyimden davranmak mı yoksa popüler kültüre hitap etmek mi vb gibi konularda ikilemde kalabilirler. Bu durumu özellikle 22 Mart’ta Satürn Kovaya geçince, 2005 Eylül, 2005 Temmuz& Ağustos ve Nisan 2006 yılında doğanlar daha fazla hissedebilir. 1991 doğumlu olanların da, Şubat-Mart-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım- Aralık doğumluları aynı etki altında olacak.


Satürn en son Kova burcundayken ortaya çıkan gelişimlerden iki örnek Hubble teleskopu ve IBM Think Pad gibi teknolojik gelişmeleri verebiliriz. Kova aynı zamanda demokrasi insan hakları eşitlik gibi konuları da içerir, bu anlamda gerçekleşen iki örnek için Sovyetler birliğinin dağılma sürecine girmesini ve Taiwan’da ilk özgür seçimlerin yapılmasını verebiliriz. Dolayısıyla 90’ lı yılların başında böyle hem teknolojik hem özgürlüklerle ilgili değişimler yaşandı.

Satürn’ün Kova burcundan geçeceği 2020-2023 yılları arasında da benzer yapısal değişiklikler, teknolojik ,sosyolojik toplumsal, bilimsel değişimlere, yeniliklere ,icatlara ve orijinal buluşlara şahit olduğumuz yıllar göreceğimizi öngörebiliriz.


Kova burcunun sembolize ettiği hava enerjisi toplumları ve halkları ilgilendiren birçok yeniliğe işaret eder ; hepimizi birbirimize bağlayan iletişim, haberleşme ve sosyal ağlar, internet ve dijital teknolojiler değişimlerden geçebilir ve yenilikler hayatımıza girebilir. Havacılık, hava yolculukları, bu yolculuklara dair araçlar ve teknolojiler ile ilgili ve uzay çalışmaları gibi alanlarda değişiklikler getirecek yenilikler yer alabilir. İnsanlıkla ilgili; ister fikirsel, ister politik konularda olsun yeni trendlere, yeni bakış açılarına, eklektik düşünceye yol açacak gelişmeleri hayatımıza girecek. Bir bakacağız ki toplumun, insan topluluklarının iyiliği sağlığı refahı için bir çok konuda fikirlerini daha rahatça özgürce ve sesini geniş kitlelere duyurabileceği platformlar meydana çıkmış. Sınırların belki bu anlamda kalkacağı her milletten insanın daha fazla bir biri ile bağlantıda kalacağı ağlar yaratılabilir.


Satürn Kova, geçtiğimiz 3 yıldır yaşadığımız Satürn Oğlağın ağır maddi, materyalist, kurumsal yapıları değiştiren, sınırlarla , kısıtlarla ve sorumluluklarla yüklü ve bizi zorlayan karamsarlaştıran etkisini değiştiren ve yaşadığımız kesif yorgun havayı değiştiren yenileyen taze bir rüzgar getirecek. Bu temalarda yeni kaynak ve mecraları önümüze açacak gelişmeler göreceğiz. Uzay Yolu belki hayal olmaktan çıkacak, bilim kurgu dediğimiz unsurlar bir gerçeklik olmaya başlayacak. Uzaylılar ve uzayla ilgili konular uçuk eksantrik olarak kabul ettiğimiz bakış açıları ve fantezi karakter meraklılarının ilgi alanı olan konular artık marjinal olmaktan çıkarak kitlelere hitap etmeye başlayacak. Marjinallik belki yeni bir trend olacak. Herkes bireysel gerçek renklerini ortaya koyacak ve kendini zincirlerinden özgürleştirecek. Başkalaşım kaçınılmaz hele Uranüs ile kontakt kuracağı için eski köye yeni adetler gelecek. Paranın kullanımı ve bankacılığın yöntemleri değişebilir. Dijital para devrine yavaştan geçiş yapacağız zaten bitcoin ve Q code uygulamaları gibi birçok teknoloji daha yenilikçi uygulamalarla gelişim gösterebilir kim bilir!

Satürn Kova’ya geçer geçmez Uranüs ile kare açı yapmaya başlayacak. Bahar ve yaz başı bu karenin etkisini ilk elden hissetmeye başlayacağız. Daha sonra Şubat 2021 den itibaren tekrar bu kare açısı hayatımıza etki etmeye başlayacak. Satürn kare etkisi ile Uranüs’ün Boğa da kalıpları alışkanlıkları kıran para ve diğer metalara yönelik bakış açımızı ve ihtiyaçlarımızı değiştirecek trendlere doğru bizi taşıyacak ayak seslerini duyacağız. Bu kare ile sınırlarımızı ve bunları yaratan kalıplarımızı sorgulamaya başlayacağız. Konfor alanlarımızı değiştirip yeni bir yaşam formuna geçmek için istekli olacağız. Fikirlerimiz sabit tutum ve davranışlarımız ve hayat ideallerimiz prensiplerimiz bir değişim geçirmeden bu kare tamamlanmayacak. Yerleşik düzenimizi sorgulayacağız ve daha özgür bağımsız zincirlerimizden serbest kalmak için atılım yapmak isteyeceğiz. Özgürleşmek bizi geride tutan kısıtlardan kurtulup daha bireysel daha bize göre kişisel ihtiyaçlarımıza uygun çözümler bulmak adına yapılacak.


Haberleşme ve iletişim mecraları oldukça önemli olacak. İnsanlar daha fazla birbirine ulaşacak ve bilgi çok daha hızlı ve kapsamlı yayılacak evden çalışma yaygınlaşabilir internet ortamında yapabileceklerimizin skalası artacak. Baksanıza Corona zamanı evden çıkmadan birçok işimizi evden yapabildik aslında. Alışverişten tutun görüşmelere kadar gayet kolay hallettik. Gerçek haber bilgi kirlenmemiş doğru kaynaktan gelen bilgi bizim için her zamankinden daha önemli olacak. Elbette Satürn hangi burçta olursa olsun belli bir takım kısıtlamaları da sembolize eder. Bu bağlamda, sosyal iletişim haberleşme ve iletişim mecraları daha fazla kişiselleşmesinin yanı sıra daha sıkı kontrol edilmesi gereken teknolojiler de hayatımıza girebilir. Kişisel verilerimizi korumak bir o kadar önemli bir konu olacaktır. Ayrıca robotlar, hayatın her alanına devrimsel bir giriş yapmak üzere gelişim gösterebilir.


İlginç çılgın yıllara giriş yapıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi bakalım burçlar için ne gibi etkiler bizleri bekliyor.


BURÇLARA GÖRE SATÜRN KOVA GEÇİŞİ


KOÇ : Satürn sosyal hayatınızı oldukça canlandıracak. Burcunuza hava elementinden olumlu açı yapması nedeniyle her şeyden evvel Satürn’ün yeniden yapılandıran ayakları yere sağlam basmanıza yardımcı olan sağlamlaştırıcı etkisi size destek veriyor olacak. Kova yaratıcı orijinal ve dahiyane fikirleri sembolize eder bu süreçte siz de Kova’nın bu zihinsel gücünü yanınızda hissedeceksiniz. Yeni trendleri, topluluklarla aynı ideali ve düşünceyi paylaştığınız gruplarla daha fazla haşır neşir olacaksınız. Belli bir amaç doğrultusunda insanların bir araya gelip düşüncelerini paylaştığı platformlarda yer alabilirsiniz, ayrıca bu tip faaliyetler size mesleki olarak ta fayda sağlayabilir. Bir çok gelecek projesi için adım atabilir, yeni fikirler üretebilirsiniz, internet teknolojilerine daha fazla önem verebilirsiniz veya modern yenilikçi bir bakış açısıyla hazırladığınız sunumlar çalışmalar eğitim veya bilgi paylaşımları ile öne çıkabilirsiniz. Online veya dijital platformlarda daha rahat çalışabilir, iş görebilir veya iletişim kurabilirsiniz. Bu geçiş süresince kurduğunuz arkadaşlıklar da sizin için oldukça önemli olacak. Satürn bu noktada sizin için biraz daha kontrollü ilerlediğiniz bir sürece işaret edebilir. Daha fazla arkadaş seçebilirsiniz, kimlerle arkadaşlık edeceğinize, kimlerle etmeyeceğinize dair daha net kararlar alabileceksiniz. Arkadaşlarınızın entelektüel olması, rasyonel ve objektif bir bakış açısına sahip olmalarını ve bir gerçekçi gelecek planına veya idealine sahip olmalarını isteyeceksiniz. Bu tanıma uyan kişileri hayatınızda tutmak isteyeceksiniz. Bu arada karşınıza birçok mistik, okült, astroloji, enerji sistemleri , doğu felsefeleri ve metafizik öğretileri ile haşır neşir olan kişiler gruplar çıkabilir. Bu bilgilerle kendinizi geliştirmeyi her zamankinden daha çok benimseyebilirsiniz. Sizin için mesleki anlamda sizi destekleyecek ve geliştirecek kişilerle görüşmek ve daha fazla bir arada olmak önem kazanabilir. Arkadaşlarla iş yapmak gelecek projeleri üretmek isteyebilirsiniz. İdeallerinizi gerçekleştirmek ve geleceğinizi şekillendirecek bir yaşam biçimine geçiş yapmak için bu 3 yıl oldukça belirleyici olacak. Hayatınıza yeni bir amaç, yaşam planı ve gelecek umudu ekleyeceğiniz size iyi gelecek yıllara giriş yapmaktasınız.


BOĞA: Satürn kariyer hayatınızı canlandıracak ve size iş ve kariyer yaşamınız için yepyeni bir yapılanma getirecek. Boğalar 2019 Mart ayından itibaren burçlarına Uranüs gezegeninin geçişi ile zaten değişmeye kalıplarını kırmaya ve özgürleşmeye başladılar. İlişkilerde ve hayata bakış açılarında daha bağımsız özgür deneysel ve yenilikçi olmak adına değişim geçirmekteler. Bu defa Satürn’ün kariyer alanlarına yerleşmesi ile birlikte, Mart sonundan itibaren Temmuz başına kadar Satürn- Uranüs karesi yer alacağından, kendinizi kariyer alanında gelişim mücadelesi verirken görebilirsiniz. Bu yıllarda kariyerinizle ilgili kendinizi bir üst seviyeye çıkaracak deneyimlere açık olacaksınız. Uzmanlık elde etmek terfi etmek veya bilginizi becerinizi ortaya döküp kendinizi ispat etmek için çaba harcayacaksınız. İçinde bulunduğunuz mesleki alanda söz sahibi olmak ve yaptığınız işle tanınmak takdir görmek onaylanmak prestij kazanmak ve statü elde etmek için neler yapabilirsiniz bunları düşüneceksiniz. Haritanızda eğer hava elementi ağırlıklı burçlarda yer alan gezegenler varsa özellikle İkizler Kova ve Terazi daha da güçlü bir biçimde bu etkileri hissedebilirsiniz. Bu yıllar içinde Boğalar kendilerine iş kurabilir, iş değişikliği yapabilir ve uzmanlıklarını daha rahat sergilediği işlere geçebilir terfi edebilir veya emekli olmak isteyen Boğalar emekliliklerini isteyebilirler. Diğer yandan, anne ile uğraşmak onların sağlığını düşünmek ailenin iyiliği sağlığı için karar almak durumunda hisseden Boğalar da olacaktır. Kendi çocuk sahibi olup yuva kurmak ve ebeveyn olma rolü üstlenmek için olası yıllardasınız.


İKİZLER : Satürn size 3 yıl boyunca destek veriyor olacak. Satürn’ün sembolize ettiği ayaklarını yere sağlam basmak, somutlaştırmak, kök salmak, yeniden yapılanmak ve kariyerde başarı elde etmek konularında size destek veriyor olacak. Hayat amacınızı sorguladığınız günlere giriş yapıyorsunuz. Sizin için daha iyi bir yaşam sağlayacak, size doğru ve gerçekçi gelen bir hayat amacı ile yola devam etmek isteyeceksiniz. Hayat amacınızı bulmak ve yaşamınızı daha anlamlı kılmak için yaşam planınızı sorgulayabilir ve kendinize daha iyi gelen bir tarz düşünce ve bakış ile geleceğinizi inşa etmek üzere çaba sarf edebilirsiniz. Zihninizi geliştireceğiniz, entelektüel değer