© 2018 Tüm hakları saklıdır. Naz Bayatlı |  nazbayatli@ttmail.com

  • YouTube Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • Twitter Social Icon

ENERJİ ASTROLOJİSİ

Enerji Astolojisi benim Ezoterik ve Karmik Astroloji Eğitimlerim ve Danışmanlıklarıma ek olarak ilgilendiğim ve oldukça ilginç bulduğum bir konu. Size temel olarak ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlatmak istiyorum.

ENERJİ ASTROLOJİSİ EĞİTİMİ ALMAK VE UYGULAMACI OLMAK İÇİN BİLGİ : nazbayatli@ttmail.com

DERSLER 26 EKİM 2017 DE ONLINE OLARAK BAŞLIYOR. 10 AY SÜRECEK.

Astroloji bize bilinç-altı ve bilinç-üstü seviyede koşullandığımız konular hakkında bilgi verir ve bu yolla bizi bilinçlendirerek özgürleştirebilir. Hayatımızda var olan gerçekliğin aslında doğuştan benliğimizde ve dolayısıyla haritamızda kodlanmış olduğunu görmek oldukça hayret verici bir deneyim oluyor

Doğum Anında Oluşan Manyetik Kodlama kişiyi yaşam boyu çakra adı verilen enerji merkezleri yoluyla etkiler. Çakralar bildiğiniz gibi sübtil enerji alanlarıdır ayrıca düşüncelerin ve duyguların yansıttığı enerjilerin maddeye dönüştüğü noktalardır ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlı çalışırlar. Bu enerji alanları yani çakralar haritamızda yer alan gezegenlerle de temsil edilirler. 7 ana çakra merkezi, 7 gezegenle ilintilidir. Bir kişinin yaşam kalitesi direkt olarak her çakranın nasıl çalıştığı ile bağlantılıdır. Bu enerji merkezleri ile ilgili problem şifalandırılırsa bu problemden kaynaklanan psikolojik ve fizyolojik sorunlar da şifalanır. Çakraların birer fizyolojik kapı olduğu söylenebilir ve bu kapıdan giren enerji kalıpları bizim zihinsel, enerji ve duygusal gerçekliğimize göre hayatımıza yansıyan birer fiziksel gerçekliğe dönüşür. Her birimizin haritasında bu enerji merkezlerine karşılık gelen gezegen yerleşimlerinin potansiyeline bakarak temel zihin duygu ve enerji kalıpları belirlenir ve buna karşılık gelen enerji merkezleri üzerinde şifalandırıcı teknikler uygulanır ve denge yaratılabilir.

Sonuçta Enerji Astrolojisi  doğum haritamıza yansıyan  miras aldığımız enerji yapısını yansıttığı için bu enerji merkezlerinin harekete geçirilmesi ve birbirleri arasındaki enerji akışının düzeltilmesi yoluyla doğru kullanımına ulaşmak , paralelinde yaşadığımız dışsal tecrübelerin de farklılaştığına şahit olmak oldukça tatminkar bir süreç oluyor. Kanıksadığımız negatif yaşam kalıplarını değiştirebilmek  için  o davranış kalıbına karşılık gelen enerji sistemi ile çalıştığınızda fark yaratan değişimi görüyorsunuz. İlk başta her zaman Kalp Merkezi yani Ay Çakrası ile çalışmaya başlamak gerekiyor. Bir sonraki paylaşım bunun üzerine olacak.

Her şey bilince ve bakış açısına bağlı bunu kavrayınca şifalanma hızlanıyor.

Naz Bayatlı

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İÇİN 0530 101 96 00 DEN VEYA nazbayatli@ttmail.com adresinden bilgi ve randevu alabilirsiniz.

  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz YouTube Simgesi
  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz Heyecan Simge