© 2018 Tüm hakları saklıdır. Naz Bayatlı |  nazbayatli@ttmail.com

  • YouTube Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • Twitter Social Icon

ENERJİ ASTROLOJİSİ DANIŞMANLIĞI

Astroloji bize koşullandırıldığımız konular hakkında bilgi verir ve bu yolla bizi özgürleştirir ancak içinde düşündüğümüzden çok daha fazla erdem ve bilgi barındırır. Hayatımızda olan her şeyin aslında haritamızda kodlanmış olduğunu ortaya çıkarır. Bu nedenle içsel ritmimizi değiştirerek koşullarımız ve hayatımıza çektiğimiz konular ve temalar değişebilir.

Astrolojik bilgi, zorluklarımızın bize zarar vermeden tam tersine bedenimizi, zihnimizi ve duygularımızı yenilediğinin farkındalığına varmamızı sağlar.

Doğum anında oluşan manyetik kodlama kişiyi yaşamı boyunca “çakra” adı verilen enerji merkezleri yoluyla etkiler. Çakralar sübtil enerji alanlarıdır ve güneş sistemimizdeki gezegenlerle özdeşleşen enerji merkezlerini yansıtırlar. Çakralar düşüncelerin ve duyguların yansıttığı enerjilerin maddeye dönüştürüldüğü noktalardır ve birbirlerine sıkı sıkı bağlı çalışırlar.

Çakralar ve gezegenler arasındaki direkt bağ, bize bir kişinin doğum haritasına bakarak, zorlayıcı enerji kalıplarını belirlememize yardımcı olur. Eğer bu enerjiyle ilintili problem şifalandırılırsa, bu problemden kaynaklanan psikolojik ve fizyolojik problemler de şifalanır. Çakraların birer fizyolojik kapı olduğu söylenebilir. Bu kapıdan giren enerji kalıpları, bizim zihinsel enerji ve duygusal gerçekliğimize göre fiziksel gerçekliğe dönüşür.

7 ana çakra 7 gezegenle ilintilidir. Bir kişinin yaşam kalitesi direkt olarak her çakranın işleyişine bağlıdır. Bu enerji merkezlerinin gelişmesi ve işleyiş kalitesinin artırılması sağlanabilir. Bu noktalar sahip olduğumuz bilinci fiziksel forma dönüştüren enerji merkezleridir. Çakralara göz atarak problem taşıyan yaşam alanlarını görebilirsiniz.

Doğum haritası bizim miras aldığımız enerji yapısını yansıtır. Gezegenlerin ev ve burç konumlanması ve aralarında kurdukları açı ilişkisi, retro gezegenler v.s. her biri bizim enerji anatomimizi ve fizyolojik koşullarımızı ifade eder. Enerji Astrolojisi’nin kuralları bu 7 çakra merkezinin nasıl çalıştığına dair bilgi sağlar. Her bir çakra aynı zamanda karma yüklerimizin de hafızasını taşır. Özgür irademizi harekete geçirebilmek için bu koşullandırılmış enerjileri şifalandırmamız gerekir.

Biz sistematik bir biçimde yaşam enerjimiz ve öngörülebilir yaşam döngülerimizin üzerinde çalışırsak, kriz adını verdiğimiz koşullar birer enerji kaynağına dönüşür. Hayatımızdaki engelleri bir basamak haline dönüştürerek, gelecek yolumuzu açar. Transitler ve ilerletilmiş haritalar üzerinde görülen zorlu zamanlar, bu enerji merkezleri üzerinde çalışılarak, bilinci ve farkındalığı yükselterek, aşılabilir.

Enerji yapısı: hava (düşünceler, fikirler, inançlar, zihinsel denge ), ateş (enerji, irade, canlılık, kendine güven), su ( duygular, psikolojik problemler, ilişki sorunları) ve toprak (fiziksel güç ve fiziksel planda yaşanan maddi ve bedensel problemler)

Doğum haritasını inceleyerek ve danışanla görüşerek enerji merkezlerinin tıkanıklıklarını (gezegen), hangi seviyede problem olduğunu (element) ve problemin ön çakrada mı (yang kutbu) yoksa arka çakrada mı (yin kutbu) olduğunu belirleriz.

Problem ne olursa olsun ilk önce Kalp Çakrası’nı iyileştirmek birincil önem taşır. Kalp Çakra’sı alt ve üst çakraların denge noktasıdır. Diğer çakraların düzgün çalışabilmesi için Anahata / Kalp Çakrası’nın yani Ay’ın açık ve enerji akışının düzenli olması sağlanmalıdır. Bu fiziksel seviyede bir organın temizlenmesi gibidir. Karaciğerin de ilk olarak temizlenmesi gerekir çünkü toksinleri metabolize etmek için temel organdır. Bu benzetme Ay / Kalp Çakra için de geçerlidir. Her çakra, ruhun olgunlaşması yolunda evrimimizin bir aşamasını temsil eden spiritüel dersler ve bu derslerin kazanılacağı tecrübelerin niteliğini temsil eder. Bu enerji merkezlerinin kullanımının önemini kavramak, zamanımızda Kundalini enerjisinin, hem bireysel hem Dünya gezegeni bakımından artışını sağlayacaktır.

Her gezegenin temsil ettiği çakranın çalışması 1 ay boyunca her gün yapılmakta ve günlük yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Merak eden astrolojiseverler Venüs gezegeni ve temsil ettiği çakra için yapılan çalışmadan kısa bir bölümü aşağıdaki videodan izleyebilirler:

 

HAREKETLERİ SUNAN : NİGAR BOSTAN

Enerji Astrolojisi konusunda bilgi ve danışmanlık almak için Danışmanlık Formu‘nu doldurabilirsiniz.

  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz YouTube Simgesi
  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz Heyecan Simge