top of page

ASTROLOJİK OLARAK DEPREM HARİTALARININ İNCELENMESİ


ÇALIŞMAYI HAZIRLAYAN SAADET OCAKLI ÖZTÜRK


Yazılı kaynaklardan bulunabilen ve Anadolu topraklarında görülmüş olan açık kaynaklardan toplanmış ( 550 yıllardan başladı) (Kandilli Rasathanesi, Anadolu Ajansı, Dergi Park bilimsel makaleleri) 37 deprem haritasına yer verilmiştir. Bunlardan yalnızca 24 tanesinin oluş saatine ilişkin verilere ulaşılabilmiştir. Bu çalışmanın amacı bir sonuca varmaktan ziyade istatistikî olarak gözlem verilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
· Oluş zamanı belli olan an haritaları incelendiğinde %20,8 oranında değişken niteliğe sahip olan Yay burcunun yükselmekte olduğu gözlenmiştir. Bunu %12,5 oranıyla İkizler, Yengeç ve Kova burçları takip etmektedir. Aslan ve Oğlak burcuna rastlanmamıştır.
· İncelenen 37 haritada Güneş %19 oranında Yay burcunda yer alırken %16 oranında Aslan burcunda yer aldığı belirlenmiştir.· İncelenen haritalarda gökyüzünde ayın bulunduğu burç bazında dikkat çekici bir ağırlık saptanamazken mevcut haritalarda Kova burcunda aya rastlanmamıştır.
· Önemli bir jenerasyon gezegeni olan Pluto’ya ilişkin sağlıklı bir sonuç çıkarmak elverişli olmayacak olsa da (örneklem sayısı/tarihleri bakımından) %16 oranında Aslan burcu gözlenmiştir.
· Neptün incelendiğinde ise %16 oranında Balık burcu sonucu ortaya çıkmıştır.

· Uranüs incelendiğinde ise göze çarpan bir şekilde %19 oranında Boğa burcu dikkat çekerken bunu %13,5 oranında Kova burcunun takip etti