top of page

KARİYER VE MESLEK GÖSTERGELERİ ANALİZİ

Güncelleme tarihi: 17 Nis 2020

NAZ BAYATLI İLE ASTROLOJİ

KARİYER VE MESLEKİ GÖSTERGELERİN ANALİZİ

Aşağıda görmüş olduğunuz haritalar örnek olmak üzere, toplamda 75 kişinin işe giriş tarihlerini, buna bağlı olarak o günün gökyüzü haritalarını, doğum haritalarında işle ilgili evlere gelen transitleri, ikincil ilerletim haritalarının o tarihteki açılımına bakarak inceledim.

Haritalarda, Kariyer ve Mesleki göstergeler olarak incelediğim semboller şunlar:


1. Doğum öncesi Güneş tutulması burcu ve yönetici gezegeni kişinin mesleğini seçme konusunda etkili olduğunu gördüm.

2. MC noktası burcu ve yöneticisi burcu ve durduğu ev mesleki olarak kişinin yapmaya yatkın olduğu meslekleri gösteriyor.

3. Ay aynı zamanda kişinin yapmayı istediği sevdiği konulara ışık tutuyor ancak herkes bu alanda çalışmak durumunda olmuyor. Bazen severek seçtiğimiz işi değil de okuduğumuz ya da girmiş olduğumuz bir işi yapmak zorunda kalıyoruz.

4. Şans noktası , Ruh Noktası ve Meslek noktası ; bu noktaların burcu ve yönetici gezegeni. Bu noktalara gelen etkiler işe girişte aktif oluyor, ayrıca bu Arap noktaları para kazandığımız konuları gösteriyor.

5. MC , 10 ev , 2. Ve 6. Ev burcu ve yönetici gezegenlerine gelen etkiler.

6. Özellikle 2/8 ve 6/12 ve 4/10 aksında yer alan tutulmalar, yeniay ve dolunaylar işe başlama sürecinde oldukça aktif biçimde etkin oluyor.

7. KARİYER GÖSTERGELERİ : KARİYER PARA VE ÇALIŞMA EVLERİ VE BU EVLERİN YÖNETİCİ GEZEGENLERİ TRANSİTTE İLGİLİ EVLERE YERLEŞİYOR.

8. KİŞİLERİN KARİYER ALANINDA PARA ALANINDA TUTULMALAR OLUYOR. ÇALIŞMA ALANLARINDA YENİAY YER ALIYOR. ÖZELLİKLE 6. EVDE

9. KARİYER EVİ YÖNETİCİSİ KÖŞELERE 1/10/7 EVLERE GELİYOR.

10. TUTULMALAR VEYA YENİAY DOLUNAYLAR RUH NOKTASI VE MESLEK NOKTASINI TETİKLİYOR.

11. MC YÖNETİCİSİ VE TRANSİTLERİ OLDUKÇA ETKİLİ OLUYOR.

12. SATÜRN 2/8/6/10. EVLERDE TRANSİT GEÇİŞ YAPIYOR.

13. JÜPİTER ASC/10/6. EVLERDEN BİRİNDE YER ALIYOR.

1. ÖRNEK HARİTA S.A:

SA DOĞUM HARİTASI: yukarıda SA nın doğum haritasını görüyorsunuz. Bu haritada yukarıda bahsettiğim noktaların ve evlerin göstergeleri aşağıdaki gibi.

DOĞUMDAN ÖNCE GÜNEŞ TUTULMASI : 21 DERECE YAY

ŞANS NOKTASI: 2 DERECE YAY 3. EVİNDE YER ALIYOR. YÖNETİCİSİ JÜPİTER KOÇ BURCUNDA VE 7. EVDE DURUYOR

RUH NOKTASI : 6 DERECE ASLAN 11. EVDE YER ALIYOR . YÖNETİCİSİ GÜNEŞ 25 DERECE KOÇ BURCUNDA 7. EVDE DURUYOR.

MESLEK NOKTASI : 15 DERECE BAŞAK 12. EVDE DURUYOR VE YÖNETİCİSİ MERKÜR 23 DERECE KOÇ BURCUNDA 7. EVDE DURUYOR.

Dolayısıyla bu Arap noktalarının yönetici gezegenleri kişinin haritasında köşe evde yer aldığı için aktif olarak transitlerle etki aldığında iş konusu aktif olacaktır.

MC NOKTASI YENGEÇ VE YÖNETİCİSİ AY 23 DERECE İKİZLERDE 9. Evde durmakta.

2. EV YANİ PARA EVİ AKREP BURCUNDA VE YÖNETİCİ GEZEGENİ MARS BALIK’TA 6. EVDE ÇALIŞMA EVİNDE DURUYOR.

14. EV ÇALIŞMA EVİ BALIK BURCUNDA VE YÖNETİCİ GEZEGENİ JÜPİTER KOÇTA VE 6. EVDE DURAN MARS İLE ARALARINDA KARŞILIKLI AĞIRLAMA VAR.

İŞE BAŞLAMA TARİHİ: 1 Mart 2014 İstanbul

Bu kişi haritasında mesleki noktalarının Koç burcunda olması nedeniyle köşe evde de yer aldığı için kendi işini yapmayı özgür olacağı kendi işini yaparak çalışmayı sevecektir.

Kişi müzik okulu açmış bu tarihte. Daha öncesinde tiyatro faaliyetleri yapmış. Oyunculuk yapmış. Bu alanda eğitmen olarak ta çalışmış. Doğumdan önceki tutulma burcu Yay ve Yay 3. Evinde yer alıyor. Eğitimler kurslar alanında yer alıyor. Ruh noktası Aslan burcunda. Aslan burcu sanatsal yetenekleri sahne sanatlarını sembolize eder.

İŞ BULDUĞU GÜN VE O DÖNEMDE YER ALAN TUTULMALAR YENİAY VE DOLUNAY ETKİSİ VAR MI?

PARA EVİNDE YAKIN ZAMANDA AKREP’TE GÜNEŞ TUTULMASI OLMUŞ

RUH NOKTASI ASLAN’IN YÖNETİCİ GEZEGENİ GÜNEŞ ÜZERİNDE 25 DERECE KOÇ BURCUNDA BİR AY TUTULMASI OLMUŞ. (AY MC NOKTASI YENGEÇ’İN VE 10. EVİNİN DE YÖNETİCİ GEZEGENİ OLMASI BAKIMINDAN AY TUTULMASI ÖZELLİKLE ÖNE ÇIKMIŞ)

İŞ KURDUĞU GÜN 6. EVİNDE ÇALIŞMA EVİNDE 10 DERECE BALIK BURCUNDA BİR YENİ AY GERÇEKLEŞMİŞ.

ARDINDAN 26 DERECE ASLAN DA BİR DOLUNAY OLMUŞ VE NATAL GÜNEŞİNE ÜÇGEN AÇI YAPIYOR.

İŞ KURMA GÜNÜ TRANSİTLERİN NATAL VE İKİNCİL İLERLETİM HARİTASINA ETKİSİ ÜÇLÜ HARİTA İLE AŞAĞIDA GÖREBİLİRSİNİZ.

İş kurduğu gün 6. Evinde Balık burcunda yeniay olmuş Balık müzik ve sanat ile ilgili işleri de sembolize eder. Mars’ın Balık burcunda olması ve para evinin yönetici gezegeni olması bu konuda iş yapma potansiyelini gayet iyi bir biçimde ifade ediyor. Ayrıca para evinde Satürn transiti alıyor ve Natal haritadaki 10. Evde duran Satürn’e olumlu açı yapıyor. Transit Jüpiter bu dönemde yengeç burcundaymış ve kişinin Natal 10. Evinde transitte. Bu dönemde para evinde bir Güneş tutulması olmuş ve ayrıca Natal Güneş’i üzerinde Ay tutulması olmuş. İkincil ilerletim haritasında yükselen Akrep ve kariyer evi 10. Ev Aslan burcunda yer almakta bu bağlamda Aslan’ın yönetici gezegeni Güneş üzerinde yer alan Ay tutulması, iş kurma zamanında bu eylemi aktif kıldığı görülüyor.

İkincil ilerletim haritasında sanatla ilgili alan Balık burcunda ve kişi bu alanda müzik okulu kurduğu için bu alanda yer alan Balık’ta yeniay da önemli bir göstergedir. Bu alan natalde 6. Ev ve yönetici gezegeni Jüpiter Yengeçten 10. Evde buralara destek olmakta.

Bu arada meslek noktası Başağın yönetici gezegeni Merkür de 5. Evden transit geçiş yaparak natal Venüs ve Ay’ına olumlu açı yapıyor. Venüs hem yükselen yöneticisi hem de 8. Ev ortaklık ve ticaret alanı . Merkür bunlara olumlu açı yapmış bu durumda. Merkür eğitimleri kursları hobi ve Kova burcunda müziği de sembolize eder. Balık ve Kova müzik işlerinde yetenek veriyor. İkincil ilerletim Ay’da yay burcuna geçmiş ve kurslar eğitimler olan 3.evde ilerliyor, kendi natal Ay’ına karşıtlık yapıyor.

2. ÖRNEK HARİTA

Harita sahibi beden ve ruh sağlığı ile ilgili işler yapıyor şu sıralar şifacı ve astrolog bir arkadaşım. Ancak ilk iş deneyimi yurt dışında ve Mültecilerle ilgili bir görev.

Doğum haritasında doğumdan önceki Güneş tutulması Yay burcunda.

Şans Noktası 5 Akrep’te

Ruh Noktası 19 Aslan’da

Meslek Noktası 27 Oğlak’ta

MC noktası 28 Yay burcunda

Para evinde Koç burcu var Mars 27 Akrep

Çalışma evinde ise Aslan burcu yer alıyor. Güneş 23 Koç'ta
DOĞUM ÖNCESİ GÜNEŞ TUTULMASI YAY OLAN BU KİŞİNİN MESLEK OLARAK YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYA GİDEREK MÜLTECİLERİ GÖÇMENLERİ TEMSİL EDEN YAY BURCUNU TEMSİL EDEN BİR MESLEK İLE İŞE BAŞLAMASI BEKLENEN BİR ATILIM ELBETTE. Mülteci işine başladığında gökyüzünde tutulmalar Yengeç Oğlak aksındaymış. Meslek noktasına kavuşumda 28 derece Oğlak’ta bir tutulma yer almış. MC noktasının yöneticisi Jüpiter 12 derece Oğlak’ta ve bu noktanın karşısında 10 derece Yengeç’te Ay tutulması yaşamış. Bu esnada ilerletilmiş haritasında yükselen Boğa burcuymuş ve kariyer evi Kova burcundaymış ve bu alanda 25 derece Kova’da bir yeniay gerçekleşmiş. Para evinin yönetici gezegeni Transit Mars Aslan’da yer alırken çalışma evine gelmiş. Transit Satürn Terazi burcundaymış ve 8. Evine gelmiş ki bu alan para kazanma ile ilgili ev aksında. İş ve çalışma evi yöneticisi Jüpiter Balık burcunda ve yükselende yer alıyormuş. Bu Jüpiter’in karşısında 9 derece Başak’ta dolunay da yaşanmış. İkincil ilerletim haritasında MC 27 Oğlak’ta ve bu nokta meslek noktası ile kavuşumda. İkincil ilerletim haritasında 6. Ev çalışma evine transit Satürn Terazi burcunda yer alıyor.

Ruh beden sağlığı işine başladığında tutulmalar natal 2/8 aksında Koç/Terazi burçlarında yer alıyorken 19 derece iken düğümler işe başlamış ve Ruh noktasında üçgen ve sekstil yapıyor bu düğümler. MC noktası yöneticisi Jüpiter Aslan burcunda natal haritasında 6. Evde yer alıyor. Satürn Akrep döngüsünü yaşıyor ve progress Ay’da Akrep’e geçmiş köşe evlere yerleşmiş. Mars 10. Evde Yay’da . Güneş 28 derece Başak’ta gökyüzünde ve Meslek noktasına üçgen yapıyor. Güneş natal 6. Ev yöneticisi olması nedeniyle aktif rol oynuyor. Tüm iş haritalarında 2/6/10 yöneticileri ya köşelerde ya ilgili evlerde ya da bu evlerin yönetici gezegenleri birbirine açı yapıyor. Kişinin haritasında su ve ateş ağırlığı var Jüpiter su ve Ateş burçlarındayken işleri değişmiş. Jüpiter'in MC yöneticisi olması bakımından önemli bir gösterge olduğu aşikar.


BU GÖSTERGELER IŞIĞINDA ;

KARİYER GÖSTERGELERİ : KARİYER PARA VE ÇALIŞMA EVLERİ VE BU EVLERİN YÖNETİCİ GEZEGENLERİ TRANSİTTE İLGİLİ EVLERE YERLEŞİYOR.

KİŞİLERİN KARİYER ALANINDA PARA ALANINDA TUTULMALAR OLUYOR. ÇALIŞMA ALANLARINDA YENİAY YER ALIYOR. ÖZELLİKLE 6. EVDE

KARİYER EVİ YÖNETİCİSİ KÖŞELERE 1/10/7 EVLERE GELİYOR.

TUTULMALAR VEYA YENİAY DOLUNAYLAR RUH NOKTASI VE MESLEK NOKTASINI TETİKLİYOR.

MC YÖNETİCİSİ VE TRANSİTLERİ OLDUKÇA ETKİLİ OLUYOR.

SATÜRN 2/8/6/10. EVLERDE TRANSİT GEÇİŞ YAPIYOR.

JÜPİTER ASC/10/6. EVLERDEN BİRİNDE YER ALIYOR.

NAZ BAYATLI

13.989 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment


-9 ve 10. evlerimin yöneticisi saturn, progress mc yöneticim jüpiter ile 21 aralıkta kovada buluşuyorlar. mc noktam 1 derece kova.

-10 haziran 2021de doğum günümden sonraki gün 2. evimde güneş tutulması olacak.

- Ruh noktam 8 derece ikizler, meslek noktam 20 derece yay (uranus 20 derece yay), şans noktam 7 derece boğa. transit ay düğümleri buraları hareketlendirecekler.

-10.yöneticim saturn 7. evde yayda retro.

-9 nisan 1986 da ben doğmadan tam 2 ay önce koç burcunda güneş tutulması olmuş.

Progress güneşim venüsüme çok yaklaştı. ayrıca natal jüpiterime de üçgen duruma geldi.

Bu bilgilere bakarsak önümde çok değerli tutulmalar ve transitler var.Like
bottom of page