top of page

YOLDAŞ RUHLAR ÜZERİNE…


RUH EŞİ/ YOLDAŞ RUH ASTROLOJİK GÖSTERGELERİ


Ruh eşleri dediğimiz kavram hem karmik bağlardan konuşma gerekliliği taşır hem de bu kavramın içerdiği tanımlar ve anlam birçoğumuz için Ruh Eşimizi arayıp arayıp bulamadığımız bir illüzyondan ibaret olabilir.


“Ruh eşi” dediğimiz tanıma ben kendi bakış penceremden “Yoldaş Ruh” demeyi daha uygun buluyorum. Ruh Eşi /Soul Mates (Ruh Dostluğu- Ruh Çifti) kavramının kökeni bildiğiniz gibi ilk olarak Yunan Filozofu Plato/Eflatun’a dayanır. Plato’da bu tanımın hikayesi iki başlı 4 kollu ve 4 bacaklı yeryüzünde ilk var olan insan formuyla alakalı olan mitolojik varlıklara dayanır. Bu varlıklar aşırı kibirli ve söz dinlemez oldukları için tanrıları kızdırır ve bu nedenle Zeus onları ortadan ikiye ayırır. O zamandan beridir kendinden ayrılmış yoldaşını  bulmak için diğer yarılarını arar durular. Birbirlerini bulduklarında hayatta başka bir şeye karşı ilgileri ve sevgileri kalmayacaktır ve hayat diğer yarının etrafında dönecektir.


Platon bu ilişki bağını birçok yaşamda bir arada kalmış ve simbiotik bir ilişki kurmuş ruhlar için kullanır. Simbiotik ilişkilerde bir taraf diğerinden bir konuda faydalanır, birbirlerinin eksik yanlarını tamamlarlar, bazen de bir taraf diğerini kendi yaşamsal gördüğü bir nedenle manevi veya maddi anlamda sömürmeye de başlayabilir. Bu yoldaşlık illaki sevgili olmak anlamında algılanmamalıdır. Anne çocuk kardeş arkadaş düşman her neyse değişik formlarda karşımıza çıkabilecek ruh yoldaşlarımızdır bu kişiler. Ruhlar değişik yaşamlarda farklı cinsiyetlerde enkarne olabilirler. O nedenle bulmayı düşündüğünüz ruh eşiniz pek ala sizinle aynı cinsiyetten olabilir. Sizi tamamladığını yanında tamamen kendiniz olabildiğiniz sizi yargısızca anlayan koruyan sevgisini her hücrenizde hissettiğiniz birisi varsa ne ala. Ama yaşam ardı yaşam aynı bilinç frekansında zorlanmadan ilişkiler kurma arzusu ruhu monotonlaştırır ve gelişimi quantum sıçramasını durdurur. Bu nedenle bazen yoldaş ruhlar birbirlerini buldularsa bile birbirlerinden erken ayrılmak zorunda kalabilirler.


Yoldaş Ruhlara astrolojide ilişki analizlerinde bir çok  kez rastladım, örnek vermek gerekirse; Şair Yeats ve Maude ‘un aşkı veya John Lennon ve Yoko Ono ve Paul ve Linda Mc Cartney in aşklarını buna örnek verebiliriz. Doğum Haritalarında yer alan uyum eşleşmeleri diyebiliriz ki mükemmel uyum dediğimiz sembolizmi taşımaktalar. Birbirleri için var olduklarını derinden hissetmiş olmalılar.  


Bu tanıma ayrıca bir Ruh Ailesine ait olmayı da ekleyebiliriz. Birlikte evrilen büyüyen ve olgunlaşan ruhlardır bunlar. Bir çok yaşamda farklı cinsiyet ve rollerde enkarne olmuş olsalar da, birbirlerinin hikayesinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Sevgi veya nefret ilişkileri kurmuş, birbirlerini kırmış incitmiş vb her neyse karmik derslerini bir arada yaşamışlardır. Demem o ki zorlu derslerimizi yaşadığımız birinin yoldaş ruhumuz olamayacağını söyleyemeyiz.

Astrolojik olarak yoldaş ruhlar, bir çok farklı astrolojik göstergenin incelenmesi ile görülebilir. Öncelikle kefaret gezegeni adını verdiğim Neptün ve Ay Düğümleri kontaktları ruh yoldaşlığını sembolize eder. Koşulsuz ve sorgusuz bağlar kurduğumuz sonucunda belki yaralandığımız ama içimizde taşıdığımız hayatımızda derin izler bırakan bağları ifade eder. Özellikle Neptün Venüs ile açı kurduğu ilişki haritalarında aşkların derin yaşandığından bahsedebiliriz. Özellikle Neptün tarafı karşı tarafa çekilir bağlanır aşık olur ve ondan vazgeçmeyi düşünemez. Güneş Neptün açıları karşısındakine hayranlık duymayı, Ay Neptün açıları derin ruhsal bağları ve onsuz yaşayamayacağını düşünmeyi sembolize edebilir. Merkür Neptün açıları konuşmadan anlaşmayı düşünceleri okumayı ve kişinin diğerini derinden anladığını hissetmesini sağlar.

Güney Ay Düğümü Neptün açıları geçmiş yaşamlarda sıklıkla bir arada kalmış yoldaş ruhlara işaret eder. Yine aynı şekilde GAD iç gezegenlerle bağ kuruyorsa daha önceden tanıma hissini verir. Ama diğer yandan, belki artık o kalıbı bırakmamız gerektiğine işaret eder. Çok uzun zaman aynı şeyi yaptın artık değiş demek gibidir. Bir taraf hayatından memnunken diğer taraf yavaştan uzaklaşmaya ve değişmeye başlayabilir. İlişkide soluk alamaz ve sıkışmış hissedebilir. Diğerinin kendini sevgisi ilgisi ile boğduğunu ve enerjisini tükettiğini hissedebilir.


Güneş ve Ay haritalarda önemli bir uyumsal bağdır. Birbirleri ile kontak kurmuyorlarsa, bir de  orta noktalarına bakabiliriz, eğer orta noktalarına ( mid point/ harmonics/ mid point trees) bir gezegen düşüyorsa veya ay düğümü bu noktalara değiyorsa, kişiler o gezegenin konularında bir bağ kurmuş olurlar ve bu bile tek başına güçlü bir sinastri ve ruh yoldaşı duygusu olarak yaşanabilir.

Dolayısıyla uzun sözün kısası Yoldaş ruhunuz illa sevgili aşk konusu olmak zorunda değildir, bir çok yaşamda değişik rollerde bir arada olduğunuz ve karmik sözleşmelerle birbirinizi geliştirdiğiniz tekamül etmeye yardımcı olduğunuz kişilere de işaret eder.


Naz BayatlıDoğum Haritalarında çiftlerin karmik bağlarını görebiliriz
Yoldaş Ruhlar Astrolojisi Karmik Sinastri

 

 

 

65 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page